Проджект мениджмънт и консултации в управлението

Изготвяне на проект и управление на строителство до етап въвеждане в експлоатация – eдна от най-отговорните и рисковани дейности е подготовката, разработването и управлението на бизнес проекти. SA INVESTMENT AND ENGINEERING ООД, отговаря на най-високо ниво на ноу-хау в гореспоменатите области в сектора на консултантските услуги, което е отразено в голям брой успешно подготвени проекти.