На 10 март 2014г. SA Investment and Engineering бе избрана за технически консултант

На 10 март 2014 г. SA Investment and Engineering бе избрана за технически консултант по проект:„Административен комплекс с супермаркет и магазини – II част, УПИ II, кв. 25, M. “Пробив бул. Пенчо Славейков“, гр. София“ - Преустройство на „Офис сграда Уникредит Булбанк централа „Възраждане“ с банков офис Уникредит Булбанк „Възраждане“.