Анализ на пазара и конкуренцията

В свят на ежедневно нарастваща глобална конкуренция, SA Investment and Engineering може да ви предложи решение, с което да ви направи по-конкурентни и да ви даде множество предимства:

- в бранша, в който развивате дейност

- пред конкурентните ви

- за избора, който ще направят клиентите ви

- за технологии, които искате да внедрите

- за области на дейността ви, които можете да подобрите

В портфолиото от услуги свързани с Анализ и проучване на конкуренцията, вие ще получите:

Подробен анализ на вашите местни и/или глобални конкуренти

Ценовите листи и предложения на конкурентите ви

Информация за силните и слаби страни на продуктите на конкурентите ви

Структура на организацията и бюджети

Подробности за определени продукти или услуги

Препоръки за подобрения

Какво казва конкуренцията за вас

Специфични маркетинг проучвания

Иновации и стратегии, които прилагат конкурентите ви, за да спечелят клиенти

Специализирани индивидуални отчети и анализи