Местни Власти

Oпитът на SA Investment and Engineering е формиран чрез работа по проекти, подлежащи на строг контрол в разнообразни области на бизнеса. Тази работа довежда до значителни познания и дълбоко разбиране на специфичните изисквания относно процеси, водещи до придобиване на лицензи, разрешителни, или всякаква друга, изисквана по закон, административна документация.

SA Investment and Engineering е изцяло запозната с всички проблеми в рамките на българския пазар, започвайки от екологични, икономически и политически изисквания и завършвайки с добра информираност за потенциолното бъдещо развитие в различните сектори. Всичко това изисква разбиране за това как държавните институции функционират, както на юридическо, така и на практическо ниво. Предвид гореспоменатото, компанията може да действа като консултант във връзка с разнообразни правно обвързващи отношения, включително подготовка на документация, между потенциалния инвеститор и местните органи (държавни, общински, и т.н.)