Инвестиционно консултиране

  • Подбор и анализ на инвестиционни проекти за реализация на инвестиционни намерения.
  • Подготовка на бизнес планове за реализация на инвестиционни проекти.
  • Организация на проектиране и строителство на инвестиционни проекти до разрешение за експлоатация.
  • Финансов контрол на инвестиционни проекти.
  • Организация на експлоатацията на инвестиционни проекти.
  • Реализация на инвестиционни проекти в риск.