Консултации в строителството

 • Подготовка на процедурата на строителни проекти за получаване на разрешение за строителство.
 • Анализ на икономическа ефективност на строителни проекти.
 • Контрол на проектиране на строителни обекти.
 • Инвеститорски контрол на строителни проекти.
 • Управление на строителни проекти инфраструктурно и високо строителство.
 • Управление на проекти в риск.
 • Контрол на качеството на изпълнение на строителни проекти.
 • Координация на създаване на строителната документация на строителни проекти съгласно българското законодателство.
 • Координация за получаване на разрешение за експлоатация от Държавна приемателна комисия.
 • Контрол на ангажиментите на изпълнителите на строителни проекти в гаранционен период.
 • Икономически анализ на строителни фирми в затруднено положение и риск.
 • Подготовка и реализация на мерки за решаване на управленски и икономически проблеми на строителни фирми в затруднено положение и риск.
 • Подготовка и защита на клеймове.