Консултации в тръжни процедури

  • Публични (процедури предимно в областта на инфраструктурните обекти финансирани от ЕС, Банки и Фондове)
  • Частни (процедури предимно в областта на инфраструктурните обекти финансирани от ЕС, Банки и Фондове)