За Нас

SA INVESTMENT AND ENGINEERING е българска фирма, създадена да предлага професионални консултантски услуги. Направленията на развитие са отразени в консултантски услуги, свързани с изграждане и реконструкция, инфраструктурни проекти, разработване на проекти, управление и инвестиции. 


Приоритет на фирмата са и проекти свързани с възобновяеми енергийни източници и по-конкретно водноелектрически централи (ВЕЦ). 


Взаимовръзките с възможност за проучване на пазара с високо качество се прилагат в областта на строителството и зелената енергия. 


И накрая, но не на последно място, предприятието предоставя консултантски услуги, относно отношенията с местните власти и институции в съответните сектори, както и оферти за цялостна подготовка на необходимата съпътстваща документация.


Нашата мисия е да предоставяме услуги отговарящи на най-високите професионални световни стандарти в различните сектори на индустрията.